Mô hình sản xuất nhãn, xoài và thanh long theo IPM và VietGAP do Viện Cây Ăn Quả miền Nam hỗ trợ tư vấn

Mo hinh trong xoai theo IPM&GAP-Tan Thuan Tay

Mo hinh trong thanh long theo IPM&GAP-My Tinh An

Mo hinh trong thanh long theo IPM&GAP-Long Tri

Mo hinh trong nhan theo IPM&GAP-Tan Phong

Mo hinh trong nhan theo IPM&GAP-Hoa Loi

Đoàn Hữu Tiến

Viện Cây ăn quả miền NAm

ĐT 0908550267 hoặc 0327296067

Doan Huu Tien, Ph.D.

Head of Division of Fruit Marketing. Vice Director of Technical Transfer Center.

Southern Horticultural Research Institute (SOFRI).

Long Dinh Commune, Chau Thanh District, Tien Giang Province, Vietnam.

PO: Box 203 My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam.

Mobile: +84(0)327296067, +84(0)908550267 (skype associated)

Fax: +84(0)2733893122

Website: www.sofri.org.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84 283933 0665