DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI RAU QUẢ VIỆT NAM
Nhiệm Kỳ III (2013 – 2018)

STT

Họ Và Tên

Chức Danh Trong Hiệp Hội

Chức Danh Trong Đơn Vị

Tên Đơn Vị

1 Ô. Đinh Văn Hương
HP: 0913 834 853
anhtuhuong075@gmail.com

Chủ Tịch

Chủ tịch HĐTV TCTy Rau quả Nông sản
2 Ô. Nguyễn Thanh Bình
HP: 0913834007
tgd@vegetexcovn.com.vn

Phó Chủ Tịch

Tổng Giám Đốc TCTy Rau Quả Nông Sản
3 Ô. Phạm Văn Phụng
HP: 0913 93 475
dalatf.v@hcm.vnn.vn

Phó Chủ Tịch

CT. HĐQT Cty CP Nông Sản Thực Phẩm Lâm Đồng
4 Ô. Trần Ngọc Hiệp
HP: 0903 904 680
dragonfruithoanghau@hcm.vnn.vn

Phó Chủ Tịch

Giám Đốc Cty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu
5 Ts. Nguyễn Thị Đào
HP: 0903 920 712
ginodao@hcm.fpt.vn

Ủy viên, Trưởng ban Kiểm tra

Giám Đốc Cty TNHH TM Nguyên Nông
6 Mai Xuân Thìn

HP: 0972.421.616

thin@reddragon.vn

Ủy viên

Giám Đốc Cty TNHH Sản xuất TM DV Rồng Đỏ
7 PGS, Ts. Nguyễn Minh Châu
HP: 0913 962 690
chausofri@gmail.com

Ủy viên

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cây Ăn Quả Miền Nam
8 B. Nguyễn Thanh Hà

HP: 0913.805876

Email: thuythanhkiet@yahoo.com.vn

Ủy viên

PTGĐ Cty TNHH Quản Lý & Kinh Doanh Chợ nông sản Thủ Đức
9 Ts. Nguyễn Hữu Đạt

HP: 0903775574

Email: datkdtv@yahoo.com

Ủy viên

Giám Đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật vùng II
10 Ô. Đặng Phúc Nguyên

HP: 0913805820

E-mail: nguyendanghhrq@gmail.com

Ủy viên, Tổng thư ký

Cán bộ XNK  Cty CP XNK Rau Quả