Mời tham gia chương trình giao thương, nghiên cứu, tiếp cận thị trường các tỉnh vùng Kansai, Nhật Bản

HIỆP HỘI RAU QUẢ VIỆT NAM (VINAFRUIT) xin mời vào mục

SỰ KIỆN HỘI THẢO XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI để xem chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84 283933 0665