Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục chế biến và phát triển thị trường Nông sản gửi tới Quý Lãnh đạo giấy mời và thông tin đoàn công tác của Bộ nông nghiệp sang thị trường Ba lan (đính kèm file) để Quý Lãnh đạo nghiên cứu và đăng ký tham gia đoàn công tác của Bộ NN theo địa chỉ thư này.

Thời gian: 10-16/9/2019 (bao gồm thời gian đi và về 7 ngày 4 đêm).
Trân trọng cảm ơn sự tham gia và hợp tác của Quý đơn vị và cũng nhờ Quý đơn vị mời bạn bè thành viên của mình biết cùng tham gia!
Lưu ý: nếu Quý đơn vị bố trí được thời gian tham gia chuyến này có thể gửi sản phẩm, tờ rơi, car visit về để đoàn giới thiệu và quảng cáo thay.

xin xem chi tiết tại mục Sự Kiện, Hội thảo, xúc tiến thương mại
hay theo đường dẫn sau đấy:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục chế biến và phát triển thị trường Nông sản gửi tới Quý Lãnh đạo giấy mời và thông tin đoàn công tác của Bộ nông nghiệp sang thị trường Ba lan (đính kèm file) để Quý Lãnh đạo nghiên cứu và đăng ký tham gia đoàn công tác của Bộ NN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84 283933 0665